Hong Kong
Unit 3, 25/F,
Global Gateway (Hong Kong),
98 Wang Lung Street,
Tsuen Wan,
Hong Kong.